shipping-decarbonize

Dekarbonisering af shipping & logistik

Denne sektor har en stærk forpligtelse til at reducere CO2-udledningen inden 2050, og over 200 virksomheder har underskrevet en ‘Call to Action’ for Shipping Decarbonization. Dine end-2-end transportbehov kan opfyldes med bæredygtige løsninger inden for rammerne af Paris-aftalen og Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) mål.

Vi kan hjælpe dig med

  • Veje til dekarbonisering af din e-2-e-logistik
  • Reduktion af Scope 3-emissioner i din transport
  • Cirkularitet inden for skibsbygning og genbrug
  • Grønne brændstofveje og omstillingsstrategi