Uddannelsesprogrammer med Tegnsprog

Leave no one behind (LNOB) er et princip og et transformerende løfte i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Vi ønsker at yde vores del og visevores utvetydige forpligtelse til dette princip.

  • Verdensmål Uddannelseskurser i tegnsprog: Vores specialistpædagog, Maya, vil være vært for korte workshops i tegnsprog for alle børn med høre-eller taleproblemer. Vores kurser erinspireret af FN’s begivenheder og er designet med standard FN-materiale, der forklarer bæredygtige udviklingsmålene. Vores kurser ligner dem påandre skoler, men med Dansk og Engelsk tegnsprog. Vi beder som regel om hjælp fra hjemmets pædagoger og lærere, da børnene har en tendens til at kende ogforholde sig lidt mere til dem.
  • Sjove aktiviteter og projekter: Vi forsøger at gøre læringen til en sjov øvelse med spil og biodiversitetstemaprojekter, så de forbinder med naturen ogdens elementer. De spænder fra at plante frø i et hydroponisk setup til at visualisere drivhusgaseffekterne med vandbaserede eksperimenter. Voresprojektideer er normalt i samråd med skoler, da vi gerne vil sikre, at børnene er fortrolige med de temaer og eksperimenter, vi vælger.
Maya-Hagemann