ESG-Strategy-Net-Zero

ESG-strategi og Net Zero design

Din ESG-rejse kan drage fordel af vores evner og ekspertise i at bane en grøn vej i alle aspekter af din dagsorden for bæredygtig udvikling.
Som din partner arbejder vi på din strategiske vision, dine produktkøreplaner, eksekveringsmetoder, investor- og markedsrelationer med et skarpt fokus på værdiskabelse og industribenchmarkede løsninger.

Vi kan hjælpe dig med

  • Strategisk roadmapping i tråd med 2030-dagsordenen
  • Skabelse af narratives og transformationsplaner
  • Fastsættelse af mål og KPI’er på tværs af scope 1-, 2- og 3-emissioner
  • Oprettelse af en 100-dages handlingsplan med change kapaciteter
  • Facilitere ESG-communities og kommunikationsstrategier
  • Evaluering og onboarding på FN’s ‘Race To Zero‘-kampagne